Rensink is in staat met eigen mensen machines en/of objecten mechanisch/elektrisch en hydraulisch te (de-)monteren op nagenoeg elke locatie (zowel binnen als buiten). Verschillende gereedschappen als zijnde lift- en vijzelsystemen, transportrollen, hefkussens etc. maken deel uit van de standaarduitrusting van onze montageploegen.

demontage-montage-2Het interne transport evenals het transport naar een nader te bepalen locatie maken deel uit van onze service. Het betreft in alle gevallen maatwerk en in nagenoeg alle gevallen vindt vooraf een situatieopname plaats om op moment van aanvangen verrassingen, vertragingen en dus kosten uit te sluiten.

Bestaande machines die geplaatst dienen te worden op een nieuwe locatie dienen vooraf schoon en vuilvrij gemaakt te worden. Rensink Almelo BV biedt deze service en is in staat reeds bij eventuele demontage de diverse delen te reinigen waardoor na assemblage een schone machine het eindresultaat is. Uiteraard kunnen ook bestaande machines gereinigd worden. De werkzaamheden vinden op een zodanige manier plaats dat het milieu en de omgeving minimale hinder ondervindt. De eventuele afvalstoffen kunnen in overleg door Rensink Almelo BV worden afgevoerd.